logo

Privacy statement

Schoolfotosonline is een bedrijf dat schoolfoto’s maakt en te koop aanbiedt via de website www.schoolfotosonline.nl
In onze werkwijze worden persoonsgegevens van ouders/verzorgers en leerlingen verwerkt. Wij vinden privacy en de bescherming van deze persoonsgegevens belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. De Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt eisen aan gebruik en verwerking van deze persoonsgegevens.

Oypo is onze partner voor waar het het verzorgen en verzenden van afdrukken en andere fotoproducten betreft. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens, die in het hele proces door Schoolfotosonline en Oypo benodigd zijn, om omschreven dienst te kunnen leveren.

De school levert ons naam leerling, klas en stamnummer (indien aanwezig) aan. Deze gegevens gebruiken wij om de gemaakte foto’s te koppelen aan de naam van de leerling. Middels een fysieke, persoonlijke inlogkaart ontvangen ouders/verzorgers inlogcode en wachtwoord  benodigd om het fotowerk te bekijken en te bestellen.

Sommige scholen sturen ouders/verzorgers per mail de persoonlijke inlogcode en wachtwoord, benodigd om het fotowerk te bekijken en te bestellen.

De afhandeling, bestelling en levering van fotowerk en/of fotoproducten, vindt buiten de school om plaats. In het geval men één of meerdere  producten wil aanschaffen zullen de volgende gegevens benodigd zijn :

  • Naam, adres, postcode en woonplaats van de besteller
  • Mailadres van de besteller

Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Oypo/Schoolfotosonline bewaren en gebruiken persoonsgegevens, door school en ouders/verzorgers verstrekt, uitsluitend voor onze dienst: het maken en leveren van schoolfoto’s.

Om foto’s te bekijken en te bestellen is een persoonlijke inlogcode en wachtwoord vereist. Zoals hierboven omschreven, via de leerlingen aan ouders/verzorgers verstrekt, middels een door schoolfotosonline aan school geleverde persoonlijke inlogkaart, danwel via een persoonlijk mailbericht, door de school verzorgd. De opslag van code en wachtwoord is encrypted.

Schoolfotosonline verleent volledige medewerking in het geval er door derden onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van persoonlijke inlogcodes en wachtwoorden, maar draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid. De school ontvangt digitale low-res pasfoto’s van de leerlingen ten behoeve van het leerlingenvolgsysteem. De school ontvangt afdrukken danwel digitale bestanden van klassenfoto’s en portretfoto’s van leerkrachten. Hoe met dit materiaal wordt omgegaan wordt omschreven in een door betreffende school opgestelde privacy verklaring.

Fotowerk wordt intern opgeslagen op beveiligde servers en dragers. Toegang tot deze data is beperkt tot hiertoe geautoriseerde personen en beveiligd middels inlogcodes.

In principe blijft al het fotowerk, voor de bezitters van code en wachtwoord, beschikbaar op www.schoolfotosonline.nl

Middels het contactformulier op onze site, danwel telefonisch of via mail:  arnold@schoolfotosonline.nl, kunt u persoonsgegevens / foto’s laten verwijderen van zowel server als uit ons archief. Ook voor alle andere vragen kunt u gebruikmaken van deze kanalen.

Op onze website maken wij gebruik van cookies, een eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en op welke manier onze website wordt gevonden, maken wij gebruik van Google Analytics. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten en het IP-adres wordt gemaskeerd. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie en het specifieke privacy beleid van Google Analytics.
Met “verwerken” bedoelen we : registreren, bewaren, overdragen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en verwijderen van gegevens.

Bij het gebruik van de online agenda gebruikt Schoolfotosonline de door U ingevoerde contactgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Daarnaast verwerkt Schoolfotosonline persoonsgegevens, verstrekt via de online agenda, als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Schoolfotosonline behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze verklaring, indien er softwarematige veranderingen zijn, danwel de wet dit vereist.

update mei 2020

Storing

Ik vind het heel vervelend maar de server van onze partner voor het afdrukken

en bestellen van schoolfoto's OYPO kampt met een storing, waardoor er nu

geen foto's kunnen worden besteld.

Ik hoop op jullie begrip en geduld.

Er wordt met man en macht aan een oplossing gewerkt.

Excuses voor deze situatie, maar het komt goed.

Hartelijke groet,

Arnold